De praktijk is gesloten maandag 13 september t/m vrijdag 17 september.

Waarneming:

Maandag 13 t/m donderdag 16 september: Huisartspraktijk Twijzel, dr. Van der Meulen, 0511-541307, adres Mounewei 53 in Twijzel.

Vrijdag 17 september ’s ochtends tot 13.00 uur huisartspraktijk Kootstertille: 0512-331677, adres Goudtsjeblomstrjitte 34a in Kootstertille.

Vrijdag 17 september van 13.00-17.00 uur huisartspraktijk Drogeham: 0512-331236, adres Tillewei 20 Drogeham.

’s avonds, ’s nachts en in het weekend dokterswacht Friesland, 0900-1127112

Nynke Meinsma en Sanne Diederiks hebben wel spreekuren op afspraak.

Vanaf maandag 20 september is de praktijk weer geopend.

 Corona pandemie

Vanwege de Corona pandemie werkt de praktijk anders  dan u van ons gewend bent.

Dit betekent dat:

 

-wij zoveel mogelijk hulp zullen verlenen middels telefonisch contact (0511-472135) of per email: info.huisartsvdploeg@ezorg.nl (vermeld uw BSN nummer en telefoonnummer).

-behandelingen die kunnen worden uitgesteld worden verplaatst naar een later tijdstip.

-SPOEDZORG EN ANDERE ESSENTIËLE ZORG GAAT GEWOON DOOR. 

 

-de afspraken bij de praktijkondersteuners Nynke Meinsma – de Vries en Sanne Diederiks (POH GGZ) worden ook zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld.

-breng niet zomaar urine langs als u denkt aan een blaasontsteking, maar bel eerst de assistente.

-wilt u een verwijsbrief ophalen, bel dan ook de assistente, zij kan meestal ook gewoon een telefoonnummer en ZD-nummer doorgeven, dan hoeft u niet langs te komen.

 

Voor relevante informatie kijkt u ook op thuisarts informatie Corona Virus en www.rijksoverheid.nl/coronavirus .

BELANGRIJK!

Bezoek ons alleen na telefonisch overleg!

Wij verzoeken u de praktijk zeker NIET te betreden als u last heeft van:

  • Verkoudheid
  • Hoesten
  • Koorts

Wij doen er alles aan u zo goed mogelijk van zorg en medicijnen te voorzien.

 

Coronavirus (COVID-19)  – update 15 maart 2020

Heeft u koorts of een koortsig gevoel met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)?

Personen met koorts (ten minste 38 graden Celsius) EN hoesten of benauwdheid hebben MOGELIJK COVID-19. De personen moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn. Zij hoeven in principe NIET GETEST te worden, ook niet als zij in een gebied zijn geweest met verspreiding van het coronavirus.

Patiënten worden alleen getest, indien ze klinisch verdacht zijn voor het coronavirus (COVID-19) EN een verhoogd risico hebben op ernstig verloop EN als dit van belang is voor de verdere behandeling. Dit zijn :

  • patiënten van 70 jaar en ouder
  • patiënten met onderliggend lijden (conform medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie)
  • ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten met een opname-indicatie 

Andere patiënten worden niet meer getest. Ook niet als zij uit een gebied komen met verspreiding van het coronavirus of contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus (COVID-19). Zij moeten direct bij het ontstaan van klachten thuisblijven en uitzieken (BRON: GGD d.d. 13 maart 2020).

Behoort u tot de groep patiënten die misschien getest moet worden, dan verzoeken we u ons te bellen. Kom NIET naar  de praktijk!

De huisarts overlegt zo nodig met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is.

Wanneer u niet tot de groep behoort die getest wordt, dan adviseren we u thuis te blijven.

Wij wijzen u er dringend op dat het belangrijk is om alle contacten zoveel mogelijk te beperken, buiten wandelen of fietsen zonder contact met anderen is prima, maar ga niet naar feestjes, verjaardagen, de kroeg, sportschool/sportclub en kerk. Als we dit niet doen zal het virus in hoog tempo blijven verspreiden en is de capaciteit van de zorg onvoldoende. Als het door maatregelen lukt om de verspreiding af te remmen kunnen er veel levens worden gespaard.

Dank voor uw medewerking!

 

Tamme Jan van der Ploeg, huisarts

En medewerkers.

 


Gemaakt door nette-site.nl. All rights reserved.