Maatregelen in verband met coronapandemie


Vanwege de Corona pandemie werkt de praktijk anders  dan u van ons gewend bent.

Dit betekent dat:

-wij zoveel mogelijk hulp zullen verlenen middels telefonisch contact (0511-472135) of per email: info.huisartsvdploeg@ezorg.nl (vermeld uw BSN nummer en telefoonnummer).

-behandelingen die kunnen worden uitgesteld worden verplaatst naar een later tijdstip.

-SPOEDZORG EN ANDERE ESSENTIËLE ZORG GAAT GEWOON DOOR. 

-de afspraken bij de praktijkondersteuners Nynke Meinsma – de Vries en Sanne Diederiks (POH GGZ) worden ook zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld.

-breng niet zomaar urine langs als u denkt aan een blaasontsteking, maar bel eerst de assistente.

-wilt u een verwijsbrief ophalen, bel dan ook de assistente, zij kan meestal ook gewoon een telefoonnummer en ZD-nummer doorgeven, dan hoeft u niet langs te komen.

Voor relevante informatie kijkt u ook op thuisarts informatie Corona Virus en www.rijksoverheid.nl/coronavirus .

BELANGRIJK!

Bezoek ons alleen na telefonisch overleg!

Wij verzoeken u de praktijk zeker NIET te betreden als u last heeft van:

  • Verkoudheid
  • Hoesten
  • Koorts

Wij doen er alles aan u zo goed mogelijk van zorg en medicijnen te voorzien.

Coronavirus (COVID-19)  – update 15 maart 2020

Heeft u koorts of een koortsig gevoel met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)?

Personen met koorts (ten minste 38 graden Celsius) EN hoesten of benauwdheid hebben MOGELIJK COVID-19. De personen moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn. Zij hoeven in principe NIET GETEST te worden, ook niet als zij in een gebied zijn geweest met verspreiding van het coronavirus.

Patiënten worden alleen getest, indien ze klinisch verdacht zijn voor het coronavirus (COVID-19) EN een verhoogd risico hebben op ernstig verloop EN als dit van belang is voor de verdere behandeling. Dit zijn :

  • patiënten van 70 jaar en ouder
  • patiënten met onderliggend lijden (conform medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie)
  • ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten met een opname-indicatie 

Andere patiënten worden niet meer getest. Ook niet als zij uit een gebied komen met verspreiding van het coronavirus of contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus (COVID-19). Zij moeten direct bij het ontstaan van klachten thuisblijven en uitzieken (BRON: GGD d.d. 13 maart 2020).

Behoort u tot de groep patiënten die misschien getest moet worden, dan verzoeken we u ons te bellen. Kom NIET naar  de praktijk!

De huisarts overlegt zo nodig met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is.

Wanneer u niet tot de groep behoort die getest wordt, dan adviseren we u thuis te blijven.

Wij wijzen u er dringend op dat het belangrijk is om alle contacten zoveel mogelijk te beperken, buiten wandelen of fietsen zonder contact met anderen is prima, maar ga niet naar feestjes, verjaardagen, de kroeg, sportschool/sportclub en kerk. Als we dit niet doen zal het virus in hoog tempo blijven verspreiden en is de capaciteit van de zorg onvoldoende. Als het door maatregelen lukt om de verspreiding af te remmen kunnen er veel levens worden gespaard.

Dank voor uw medewerking!

Tamme Jan van der Ploeg, huisarts

En medewerkers.DIABETESZORG


In samenwerking met ketenzorg friesland bieden we structurele zorg aan diabetespatienten. Patiënten worden 4x per jaar gecontroleerd door de praktijkverpleegkundige en zo nodig doorverwezen naar een diëtiste, oogarts of internist. Het doel is het zoveel mogelijk voorkomen van de complicaties van suikerziekte, zoals hart- en vaatziekten, nierschade, oogklachten en gevoelsstoornissen door zenuwbeschadiging.PREVENTIE HART- EN VAATZIEKTEN


De CVRM ketenzorg (cardiovasculair risicomanagement) is er voor mensen met een verhoogd risico op hart en vaatziekten. Samen met u proberen we de risicofactoren te beïnvloeden om daarmee het risico op hart- en vaatziekten zo veel mogelijk te verlagen. Het gaat daarbij niet alleen om het behandelen van een hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol, maar bijvoorbeeld ook om het geven van advies over gezonde voeding en voldoende beweging.OpeningstijdenMaandag
8:00 – 17:00
Dinsdag
8:00 – 17:00
Woensdag
8:00 – 13:00
Woensdag
13:00-17:00 Woudstra Twijzel bel 0511-541307
Donderdag
8:00 – 17:00
Vrijdag
8:00 – 17:00
’s avonds en weekend
Dokterswacht bel 0900 112 7112


ZORG KWETSBARE OUDEREN


Sinds begin 2016 participeren we ook in een programma waarbij we proberen kwetsbare ouderen meer in beeld te krijgen en door samenwerking met diverse disciplines problemen in een vroeg stadium aan te pakken. Er is een samenwerking tussen De Friese Wouden thuiszorg, het sociaal wijkteam, een fysiotherapeut, de praktijkverpleegkundige, een specialist ouderengeneeskunde en de huisarts.

Doel is de zorg zo te organiseren dat ouderen langer voor zichzelf kunnen zorgen.GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG


Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk om binnen de praktijk ondersteuning te krijgen bij psychische problemen. Onze praktijkondersteuner GGZ is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met klachten van psychische aard, zij kan snel en laagdrempelig hulp bieden.COPD


Het plan is om de zorg voor patienten met COPD (een chronische longaandoening) ook via ketenzorg te organiseren. Daarmee gaan we in de loop van 2017 starten.Dr. van der Ploeg

ONS TEAM

Uw huisarts in Noardburgum


Ik ben geboren in 1971 in Drachten. Mijn geneeskundeopleiding heb ik in Groningen gevolgd, de co-schappen in Deventer. In 1996 ben ik afgestudeerd als basisarts. Ik heb daarna gewerkt als verzekeringsarts, arts-assistent psychiatrie in Nijmegen en later in Wageningen als arts-assistent gynaecologie-verloskunde, chirurgie en interne geneeskunde.

In 2004 ben ik afgestudeerd als huisarts. Ik heb vijf jaar in Leeuwarden gewerkt als huisarts en heb in 2010 de praktijk in Noardburgum overgenomen. Ik werk er met veel plezier. Als huisarts bouw je in de loop van de jaren steeds meer een band op met mensen, dat is heel leuk aan dit vak.


Ook meer praktische vaardigheden als chirurgische ingrepen vind ik leuk om te doen. Een ander bijzonder onderdeel is voor mij de begeleiding van patiënten die ernstig ziek zijn of in de laatste fase van hun leven.

Ik woon samen met mijn vriendin Iemie en twee kinderen Guido en Lotte. Naast het werk vinden we het heerlijk om te ontspannen door te gaan zeilen, mountainbiken, fotograferen en wandelen.Praktijkmanager

Iemie Visser


Ik ben Iemie Visser. Sinds januari 2017 ben ik werkzaam als praktijkmananger op de woensdag. Daarnaast werk ik als wijkverpleegkundige bij de Friese Wouden Thuiszorg in Eastermar, Sumar en Jistrum. Ik ben in 2001 afgestudeerd als verpleegkundige en heb jaren in de wijkverpleging gewerkt door de hele regio Tytsjerksteradiel. In 2012 ben ik naast mijn functie als wijkverpleegkundige de HBO-V gaan doen met daarbij de post Hbo aantekening geriatrie en gerontologie, hiervoor ben ik in 2015 met succes afgestudeerd. Binnen de praktijk probeer ik er voor te zorgen dat alles goed verloopt en handel ik de administratieve taken af. Daarbij is de combinatie met mijn werk in de wijkverpleging erg handig, zodat ik ook weet wat er verder in de eerste lijn gebeurt en ook op het gebied van zorgverzekeraars en andere disciplines. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met ons gezin te gaan zeilen, wandelen, fietsen, hardlopen en leuke dingen met vriendinnen te ondernemen.Doktersassistente

Tineke Vries


Mijn naam is Tineke, ben geboren in Jistrum, rond mijn twaalfde verhuisd samen met moeder, zus en broertjes, naar Burgum.

Na het behalen van mijn MAVO-4 diploma en een jaar Analistenschool te Leeuwarden gevolgd te hebben, heb ik gewerkt als laborante in Sumar, destijds NTF, nu Sonac.

In 1994 ben ik gestart met de opleiding doktersassistente bij de LOI, afgerond in 1996. In 1995 stage gelopen bij huisarts Nico Voogt, na mijn stage ben ik aangenomen voor een aantal uren per week, een mooie start bij een geliefde huisarts. Van 1996 tot eind 2004 ook werkzaam geweest bij huisarts M.E.Wiersma te Zwaagwesteinde.

Met veel plezier en passie voor mijn vak, werk ik nu voor Tamme Jan van der Ploeg, huisarts.

Mijn werk is afwisselend, het contact met de mensen vind ik fijn, ik voel me helemaal op mijn plek.Doktersassistente

Roelie Feenstra


In 1993 ben ik als assistente komen werken voor Dr. Nico Voogt. Eerst in de beroemde “keet” aan de Pieter Hylkemastraat, later verhuisd naar de Zevenhuisterweg. Na vele prettige jaren werd Dr. Voogt ziek en kwam te overlijden.

Na een spannende tijd werd de praktijk overgenomen door Tamme Jan van der Ploeg. Mijn werkzaamheden zijn uitgebreid met ook meer patiëntgerichte zorg, waar ook mijn hart ligt. Ik houd na alle jaren nog steeds erg van mijn baan en “mijn” patiënten en daar blijf ik hoop ik nog zo lang mogelijk van genieten!!

Mijn rust vind ik in mijn tuin en het tuinieren, meditatie, plus dat ik veel leuke dingen onderneem met een bijzondere groep vriendinnen. Sinds kort heb ik weer een relatie met een lieve man uit Breda. Ik geniet weer van het leven!Praktijkondersteuner

Nynke Meinsma De-Vries


Van 2004 t/m 2013 heb ik afwisselend gewerkt als verpleegkundige en doktersassistente. In 2012 ben ik tussentijds gestart met de POST HBO opleiding praktijkverpleegkundige waarvoor ik stage liep in huisartspraktijk van der Ploeg. Na het behalen van mijn diploma mocht ik mijn werkzaamheden als praktijkverpleegkundige hier voortzetten. Als praktijkverpleegkundige houd ik mij bezig met de zorg rondom diabetes en hart- en vaatziekten, het verrichten van longfunctie onderzoeken, begeleiding bieden bij stoppen met roken en ouderenzorg.OPENINGSTIJDEN


Ma, Di, Do, Vr
8:00 – 17:00
Wo
08:00 – 13:00
Zat
Gesloten
Zon
Gesloten

CONTACT GEGEVENS


Keuze 1 voor spoed
Keuze 2 voor de receptenlijn
Keuze 3 om de assistente te spreken
Gemaakt door nette-site.nl. All rights reserved. | © Huisartspraktijk van der Ploeg 2024