Praktijkafspraken


Om ons werk goed te kunnen blijven doen zijn er schriftelijke praktijkafspraken gemaakt. Het geeft duidelijkheid wat u van ons mag verwachten en wat we voor u kunnen betekenen. Als ingeschreven patiënt bij huisartsenpraktijk van der Ploeg in Noardburgum, gaat u akkoord met onderstaande praktijkafspraken en de algemene voorwaarden. Deze kunnen wijzigen door wetgeving of voortschrijdend inzicht.

 1. 10 minuten consulten: Net als de rest van Nederland maken wij gebruik van het landelijk gebruikte 10-minuten- per- medisch- probleem- systeem. Dit is een functionele bekostigingsstructuur in opdracht van de ziektekostenverzekeraar. Dit klinkt streng, maar is het niet. Het betekent dat we max. 10 minuten PER medisch probleem voor u reserveren. Vaak is dit ruim voldoende om iemand te helpen. Heeft u meer tijd nodig, bespreek het dan met de doktersassistent. De doktersassistent zal daarom – bij het maken van een afspraak – altijd vragen naar de reden van komst. Indien nodig zal ze doorvragen om de klacht te verhelderen. Zo kunnen we het consult beter voorbereiden en rekening houden met evt. extra consulttijd.
  2. Afspraak annuleren: Afspraken kunnen tot maximaal 1 uur van te voren worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij de patiënt zelf in rekening te brengen. Reclamatie van deze kosten bij een verzekeraar is niet meer mogelijk. Op deze manier hopen we de beschikbare spreekuurtijd voor iedereen optimaal te houden.

In onze praktijk hanteren we de volgende no show-kosten voor:

 • een gemist 10 min. consult bij de huisarts of assistente =  15 euro
 • een gemist 20 min. consult bij de huisarts of assistente =  25 euro
 • een gemist 20 min. consult bij de POH (=duurzame zorg) =  25 euro
 • een gemist > 20 min. consult bij de POH (=duurzame zorg) =  45 euro
 1. Regulier werkende huisarts: Dokter van der Ploeg is universitair opgeleid en gediplomeerd. Dokter van der Ploeg is terug te vinden in het BIG-register. In onze praktijk is sprake van reguliere geneeskunde, dus geen homeopathie of alternatieve geneeskunde. De opleiding tot basisarts duurt 6 jaar met aansluitend nog eens 3 jaar voor de opleiding tot huisarts. Jaarlijks volgt dokter van der Ploeg de wettelijk vereiste nascholing. Voor homeopathie kunt u bij ons niet terecht door het ontbreken van deze kennis.
 2. Doktersassistenten: In elke huisartsenpraktijk in Nederland is de doktersassistente voor alle patiënten het eerste aanspreekpunt. Bij haar kunt u met veel praktische vragen terecht. Bij haar maakt u afspraken, vraagt u visites aan en kunt u inlichtingen krijgen over verwijsbrieven, machtigingen, recepten en dergelijke. De assistentes hebben ook een eigen spreekuur, waarin zij bepaalde controles en behandelingen uitvoeren. Dagelijks worden deze handelingen met de huisarts besproken. Jaarlijks volgen de assistenten nascholingen over diverse onderwerpen.
 3. Praktijkondersteuner (zgn. POH’s):  De praktijkondersteuner is bevoegd en bekwaam om op geprotocolleerde wijze patiënten met COPD, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en diabetes te begeleiden. Zij verricht lichamelijk onderzoek, interpreteert uitslagen, past uw medicatie aan of voorziet u van een (leefstijl)advies. Dit vindt plaats onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huisarts. Jaarlijks wordt de benodigde kennis voor deze spreekuren onderhouden middels nascholing.
 4. Arts-patiëntrelatie: Voor een werkbare arts – patiëntrelatie is in beginsel wederzijds vertrouwen nodig. Indien er geen vertrouwen (meer) is in de behandeling of behandelaar, vragen we je dit kenbaar te maken. Het is ons streven dit dan samen met je op te lossen. Lukt dit niet, dan adviseren we u een andere huisartsenpraktijk te kiezen. Niet omdat we u graag kwijt zijn, maar omdat dit anders kan leiden tot medisch onverantwoorde situaties of vermijden van de huisarts.
 5. Wet WGBO: Onze praktijkvoering en werkwijze van alle medewerkers zijn conform de medisch professionele standaard en conform de wet WGBO. Dit betekent kortweg, dat we u voorzien van onafhankelijk advies, maar ook luisteren naar uw eigen wensen en/of ideeën. In overleg komen wij dan uit op een behandelplan/overeenkomst.
 6. Het Landelijk SchakelPunt (=LSP): Is een elektronische beveiligde verbinding voor acute hulpverlening vanuit bv. een ziekenhuis of huisartsenpost naar een huisartsenpraktijk. Een geautoriseerde hulpverlener (zoals bijv. een verpleegkundige, doktersassistente, ziekenhuisspecialist, huisarts of apotheker) kan alleen met uw expliciete toestemming uw dossier raadplegen als dat nodig is voor een behandeling. Ook onze praktijk is aangesloten op dit netwerk. Mocht u nog geen keuze hebben aangegeven dan raden we u aan dit zo snel mogelijk alsnog te doen.
 7. Gelijkheid: Wij benaderen en behandelen iedereen zonder oordeel op professionele gelijke wijze, maar met oog voor zijn of haar persoonlijke situatie, ongeacht geslacht, ras, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, sociale achtergrond of je bezoekfrequentie van de praktijk (de Eed van Hippocrates).
 8. Beroepsgeheim en privacy: Alle bij ons bekende (medische) informatie binnen of buiten uw medische dossier worden beschermd door het beroepsgeheim. Dit betekent dat wij geen medische informatie of uitslagen met familieleden of derden (verzekeraars, bedrijfsartsen, politie of rechtelijke macht) zullen bespreken zonder uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming. Medische informatie kan en mag wel gedeeld worden met andere hulpverleners als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandeling. In het kader van privacy en bescherming persoonsgegevens, wordt onze administratie indien van toepassing apart gescheiden van de overige administratie en als zodanig ook apart vernietigd door een erkende instantie.
 9. Informatieplicht van patiënt:  Binnen de wet WGBO zijn ook de plichten beschreven van de patiënt. Daaronder valt het volledig informeren van uw huisarts over uw gezondheid dat relevant kan zijn voor het medisch onderzoek en/of behandeling.
 10. Onafhankelijk advies:  Verder is het belangrijk hier te vermelden, dat wij als behandelaar, verwijzer geen financiële vergoeding zullen ontvangen of aannemen bij een doorverwijzing naar een andere hulpverlener of instantie.
 11. Ongevraagd advies:  Het kan voorkomen dat wij soms ongevraagd bepaalde onderwerpen bij u bespreekbaar maken. Zoals bv. het stoppen met roken, het streven naar gewichtsverlies bij overgewicht, bewegingsadviezen, verstandig eten, of de therapietrouw. Dit heeft een informerend en motiverend karakter teneinde uw gezondheid te behouden of te verbeteren. Indien u dit niet wilt, kunt u dit aangeven en houden wij hier rekening mee.
 12. Medicatie:  We adviseren altijd de bijsluiter van voorgeschreven medicijnen te lezen en te beoordelen. Zo kunt u zelf een afweging maken om iets wel of niet te gebruiken en alert te zijn op eventuele bijwerkingen. Indien u hier vragen of twijfels over heeft, adviseren we u contact op te nemen met de huisartsenpraktijk.
 13. Visites:  Tussen de middag en af en toe einde van de middag worden huisvisites afgelegd. Een huisbezoek is ALLEEN voor ernstig zieken of chronische patiënten, die echt te ziek zijn om vervoerd te worden. De onderzoeksmogelijkheden op de praktijk zijn namelijk beter dan in een thuissituatie. De onderstaande praktijkvoorbeelden zijn geen reden om een huisvisite aan te vragen: “Ik heb als patiënt geen tijd om naar de praktijk te komen”, “Ik ben ouder dan 80 jaar, en ben gewend dat de dokter bij mij langs komt”, “Ik heb als patiënt geen vervoersmogelijkheden”, “De praktijk is te ver gelegen“, “De vervoerskosten naar de praktijk worden niet vergoed”, “Ik heb (of mijn kind heeft) koorts en durf nu de straat niet meer over”. Een visiteverzoek kunt u tussen 08:00 en 11:00 uur ’s ochtends aanvragen. De assistente bepaalt zelf of evt. in tweede instantie samen met de huisarts of een visite in uw geval verstandig/nodig is.
 14. Wanneer contact op te nemen met de huisarts ?: Wij adviseren in het algemeen altijd contact op te nemen met de huisartsenpraktijk als uw gezondheid achteruit gaat, u zieker wordt ondanks een ingestelde behandeling of twijfelt aan de diagnose of het gegeven behandeladvies. Spaar geen klachten op! Alarmsymptomen zijn: pijn op de borst, zwarte of bloederige ontlasting, uitvalsverschijnselen, veranderende spraak, zeer ziek voelen, afvallen zonder dat dit de bedoeling was, bloed plassen, onbegrepen vermoeidheid en onbegrepen huidafwijkingen.
 15. Waarneming:  Tijdens onze afwezigheid of waarneming gedurende de avond, nacht, weekend, vakantie en/of calamiteit wordt de medische zorg en verantwoordelijkheid tijdelijk overgedragen aan de waarnemende huisarts en/of Dokterswacht.
 16. Spoedlijn:  Het gebruik van onze telefonische spoedlijn is alleen voorbehouden aan diegene die in acute nood verkeren. Op deze wijze willen we bereikbaar blijven voor spoedzaken en blijven voldoen aan de landelijke eisen bereikbaarheid 1e lijn huisartsenzorg. Bij misbruik geeft de assistente dit aan en wordt de verbinding verbroken. In levensbedreigende situaties raden we je aan 112 te bellen.
 17. Telefoongesprekken: Alle telefoongesprekken kunnen worden opgenomen ten behoeve van leerdoeleinden, dossiervoering of bij calamiteiten voor juridische doeleinden.
 18. Garantie op genezing: Hoewel wij elke dag als doktersassistente, POH of als huisarts ons best doen om u op buitengewoon prettige manier goed en veilig te helpen, kan het voorkomen dat wij als hulpverlener fouten maken of daarin als mens te kort schieten. Als huisarts zien we namelijk ziekten of problemen vaak al in een vroeg stadium, zonder dat er nog duidelijkheid is over de precieze oorzaak. Soms blijkt later pas wat de oorzaak was voor de lichamelijke klachten. Dit maakt ons vak zo lastig. In een ziekenhuis zijn vaak meer en uitgebreidere onderzoeksmogelijkheden. Om deze kwetsbaarheid zoveel mogelijke te minimaliseren, adviseren we om bij twijfel over uw gezondheid op tijd (lees: in een zo vroeg mogelijk stadium of bij aanhoudende klachten) contact op te nemen met de praktijk. Ook na een eerder bezoek aan de praktijk, kunt u altijd weer terug komen als je klachten blijven bestaan of als u het niet vertrouwd. Zo kunnen we samen verder kijken wat we voor u kunnen doen. Samen helpen we elkaar.
 19. Ongewenst gedrag: Elke dag, is het ons streven iedereen weer zo goed mogelijk te helpen. Daarom zijn we ook hulpverlener geworden. Vreemd genoeg zijn daarentegen agressief gedrag, verbale (be)dreiging, geweld of diefstal in de gezondheidszorg niet geheel ondenkbaar meer geworden. Voor ons als hulpverlener ligt in deze praktijk daar de grens. Bij laster en/of smaad en in bovengenoemde gevallen nemen wij contact op met politie en zal aangifte worden gedaan.
 20. Uitslagen: Wij als huisartsenpraktijk bellen geen uitslagen door (tenzij het spoed is). Indien u graag uw uitslagen wilt weten verzoeken wij om op het telefonisch spreekuur te bellen. (zie kopje 23). Wij geven in principe geen uitslagen door aan familie, partners, broers of zussen, collega’s, vrienden en/of kennissen tenzij je hier eerder expliciet toestemming voor hebt gegeven bij de huisarts. Dit is conform de richtlijnen m.b.t. beroepsgeheim.
 21. Telefonisch spreekuur: Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag heeft de huisarts een telefonisch spreekuur tussen 13.00- 13.30 uur. Telefonisch spreekuur is bedoeld om uitslagen zoals bloed, kweken, biopten etc. te bespreken met de huisarts of als u specifiek een vraag heeft aan de huisarts. Telefonisch spreekuur is niet bedoeld om een afspraak in te plannen.
 22. Kosten (“Eigen risico”): U betaalt geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts, eenmalige bevolkingsonderzoeken (evt. follow-up valt hier niet onder), de griepvaccinatie of zorg die betaald wordt vanuit een aanvullende verzekering. Aanvullende onderzoeken zoals bijv. röntgen-, bloed-, CRP- of urine-/ontlastingsonderzoek etc. komen wel ten laste van uw eigen risico. Soms wijken wij om medische redenen bewust af bij persoonlijk en of specifiek aangevraagd onderzoek. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg, die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld:
 • een ziekenhuisopname
 • het consulteren van of behandeld worden door een (ziekenhuis)specialist. Let op: dus ook een urine- of faeceskweek, SOA-onderzoek of hartritmediagnostiek (Holter), want dit wordt beoordeeld door een medisch microbioloog resp. cardioloog.
 • medicatie (inclusief vaccinaties en/of spiraal), genees- en/of verbandmiddelen
 • psychische zorg
 • hoortoestellen
 • logopedie
 • fysiotherapie
 • stoppen met roken-consulente
 • diëtiek
 • podoloog en steunzolen

Als huisarts hebben wij geen zicht op de exacte hoogte van deze bedragen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Wij worden als huisarts steeds vaker ingeschakeld als intermediair in het vergoedingenbeleid opgesteld door je zorgverzekeraar. De landelijke beroepsvereniging van huisartsen (LHV) stelt zich daarom op de volgende standpunten:

 • dat het de verantwoordelijkheid is van uw zorgverzekeraar, de polishouders te informeren over de verzekerde zorg. Dit geldt zowel voor de basis– als aanvullende zorg.
 • de huisartsen doelmatige en veilige zorg nastreven.
 • de wijze van vergoeding geen rol speelt bij het bepalen van de noodzaak van voorschrijven (lees: medicatie of verwijzen).
 • een recept of verwijzing tegelijkertijd ook direct een medische verklaring is van de voorschrijver.
 • het een taak is van de zorgverzekeraar om al dan niet in overleg met hun verzekerden vast te stellen of voorgeschreven (genees)middelen of een (door)verwijzing voor vergoeding in aanmerking komen.
 • de relatie tussen arts en patiënt negatief beïnvloed wordt door discussies over vergoedingen door zorgverzekeraars, het geen ongewenst is.
 • dat artsen moeten stoppen met het tekenen van verklaringen, machtigingen en andere formulieren inzake vergoedingen van voorgeschreven (genees)middelen of anderszins.
 • het onwenselijk is, dat huisartsen worden betrokken in de informatie, interpretatie en uitvoering van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en verzekerden.

In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Daarin leest u ook hoe vaak de verzekeraar de behandeling vergoedt en/of u een eigen bijdrage moet betalen. bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering

 1. Ons werkgebied is Noardburgum, Burgum, Hardegarijp en Veenwouden: In Nederland heeft de huisarts een centrale rol toegewezen gekregen in het verlenen van zorg in de buurt. Elke huisartsenpraktijk heeft daarmee in meer of mindere mate zo zijn eigen werkgebied. Alleen op deze manier kan een huisarts op duurzame en verantwoorde wijze de acute en chronische zorg in de woonwijk blijven leveren.
 • Onze praktijk blijft open voor alle mensen woonachtig in ons werkgebied (zie bovenstaand) voor de volgende postcode: 9257, 9251, 9254, 9269
 • Mensen die verhuizen naar een adres buiten ons werkgebied, wordt aangeraden zich dan in te schrijven bij een andere / dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk.
 1. Klachten of verbetertips:  Hoewel wij elke dag ons best doen om iedereen zo goed mogelijk te helpen, kan het gebeuren dat u niet goed geholpen bent. Zowel voor u als ons is dit vervelend. Blijf hier dus niet meer rondlopen, maar laat het ons weten. Hoe lastig dit soms ook is voor beide partijen willen we het wel graag oplossen. We vinden het dus wel goed, als u dit aan ons terugkoppelt. Misschien lossen we het uiteindelijk toch samen op.
  27. Inzage in jouw medisch dossier en dossieroverdracht: U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en/of de privacy van anderen schendt. U kunt een kopie van uw medische dossier aanvragen via de doktersassistente.
  Wij delen nooit medische informatie met derden – behalve met de behandelend specialist – zonder uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Verschillende instanties in Nederland (zoals gemeenten, opleidingsinstituten, verzekeraars, werkgevers en/of arbodiensten etc.) vragen steeds vaker aan patiënten een kopie van hun medisch dossier van hun huisarts. Dit is echter niet de juiste manier.
  Instanties horen zich namelijk alleen met schriftelijke toestemming van u als patiënt rechtstreeks tot de huisarts te wenden en er moet sprake zijn van een gerichte vraag. Het probleem is dat veel patiënten deze rechten niet kennen en bereid zijn om hier wel aan te mee te werken uit angst voor sancties. U kunt u hiermee echter in een kwetsbare positie plaatsen. Als we twijfelen over de intentie van de aanvrager, dan bespreken we dit eerst met de patiënt. U houdt natuurlijk altijd het recht om van ons advies af te wijken.
  Na overlijden Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u kunt alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kun u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.
  Overdracht van je dossier naar een nieuwe huisarts
  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in dit patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw voormalige huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).
  Bij uitschrijven wordt uw medisch dossier elektronisch of per aangetekende post overgedragen aan de nieuwe huisarts. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in je dossier.
  28. Uitleg over de informatie op deze website: De medische informatie of adviezen op deze website zijn voor eigen risico en vervangen nooit een consult. Bij twijfel of onduidelijkheden over de inhoud van deze informatie, adviseren wij u altijd contact op te nemen met de praktijk of de huisarts.
 1. Je persoonsgegevens up-to-date houden: Zorg altijd voor uw actuele bereikbaarheidsgegevens zoals uw adres, mobiele of vaste telefoonnummers en e-mailadres waarop u te bereiken bent. Wij zijn niet verantwoordelijk als u de juiste gegevens niet tijdig doorgeeft.
  Geef wijzigingen in uw gezondheid – na het eerste contact met de doktersassistent, praktijkondersteuner en/of (huis)arts – zo snel mogelijk aan ons door. Dit geldt bijvoorbeeld voor nieuwe of andere medicatie of adviezen, tussentijdse medische, tandheelkundige, cosmetische of homeopathische behandelingen. Deze kunnen invloed hebben op een verdere behandelprocedure.
  30. Doorverwijzing naar derden: Wij trachten te goeder trouw u de beste zorg te geven. Het kan zijn dat u in sommige gevallen toch beter af bent bij een specialist of (para)medische collega. Wij zullen dan zonder financieel gewin doorverwijzen naar een specialist als dit nodig is.Wij accepteren geen vergoeding van de behandelaren waar we naar toe verwijzen.
  31. Rookverbod: Als gezondheidsinstelling is (elektrisch) roken in de praktijk verboden. Andere bezoekers van de praktijk kunnen hier om gezondheidsredenen (bijvoorbeeld astma, longontsteking of allergische patiënten) erg veel last van krijgen.
  32. Fotograferen en filmen: Medewerkers van de praktijk en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.
  33. Alcohol, drugs en wapens: Het spreekt voor zicht dat het gebruik van alcohol of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs in de praktijk niet is toegestaan. Bezit van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.
  34. Diefstal, vernieling en vandalisme: Bij diefstal, vernieling en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij worden de persoonlijke (adres)gegevens van de veroorzaker doorgegeven aan de politie. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de veroorzaker. Deze procedure wordt uitbesteed aan onze rechtsbijstandsverzekering.
  35. Aansprakelijkheid: U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers. Let dus goed op uw spullen als u deze achterlaat in de wacht- of spreekkamer of praktijk.
  36. Intimidatie, agressie of geweld: Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie aan het adres van de praktijk of de medewerkers worden niet getolereerd. Bij incidenten of ongewenst gedrag worden maatregelen genomen, in het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen een praktijkverbod krijgen. Hierbij schakelen we politie en justitie in.

Incidenten worden gemeld en geregistreerd. Als er sprake is van een strafbaar feit, doen wij aangifte bij de politie. Gemaakte kosten worden kosten verhaald op een overtreder.


Gemaakt door nette-site.nl. All rights reserved. | © Huisartspraktijk van der Ploeg 2024